Přátelský vztah s odborníky

Lze předpokládat, že s mnohými odborníky se zemních prací v Praze navážete v průběhu let přímo přátelský vztah a o tom by to mělo být. Nejprve je využijete pro vyhloubení základu Vašeho domu, pak pro vyhloubení přípojek inženýrských sítí, pak pro hloubení na ploty a v neposlední řadě na hloubení bazénů.

Kontakt na celý život

To ovšem není všechno. Když Vás chytne zahrádkářská mánie, necháte konečně srovnat pozemek a vyhloubit jámy pro stromy. Firmu využijete i na jiné činnosti, například na stěhování využijete autodopravu, při likvidaci pozůstalosti pak odvozu odpadu. Při pracích menšího rozsahu to možná zvládnete téměř sami a od firmy si pouze vypůjčíte speciální techniku. Zkrátka jedná se o kontakt na celý život.